tirsdag 3. september 2013

Å gjøre et valg

I disse valgtider skulle det bare mangle at jeg ikke kommer med et formanende ord, men jeg skal ikke det. Jeg vil heller si litt om hvorfor jeg kommer til å stemme nei til OL, enda jeg er veldig opptatt av at både Ungdomshallen og Jordal amfi bør både oppgraderes og påkostes mange millioner. 

Jeg kommer til å si nei til OL i Oslo i 2022 fordi jeg mener at det er feil at vi som folkeregistrerte i Oslo får være med å bestemme resten av landets framtidige økonomi. Dette er noe hele landet burde får være med på å bestemme. For det er ingen hemmelighet at midler til et OL vil bli tatt fra denne fine “statskassa”. 

Et OL i Oslo vil bringe med seg mange utfordringer. Utfordringer på det infrastrukturelle plan, men også utfordringer med tanke på beliggenheten og oppusing av arenaer, baner og Gud vet hva. Det kollektive systemet i Oslo er ikke godt nok med tanke på kapasitet under et OL når det samtidig for veldig mange av Oslos borgere er vanlig hverdag. 

Jeg kommer til å si nei til et OL av flere grunner enn at arenaer og infrastruktur må pusses opp, jeg kommer til å si nei fordi jeg ser på et OL som en for stor utgift vi ikke trenger. En utgift vi heller kan fordele over landet og Oslo for å pusse opp skoler og sykehjem. Jeg kommer til å si nei, fordi de midlene vi ikke bruker på et OL kan være med på å pusse opp Ungdomshallen og Jordal amfi, vi kan også pusse opp andre arenaer og stadioner for disse pengene. At vi trenger et OL for gjøre det, viser oss bare at vi er et handlingslammet folk som tror de trenger en grunn til å måtte gi befolkningen goder som dette. 

Fabian Stang, Oslos ordfører har også gått ut og sagt at bystyret i Oslo kan søke om et OL til tross for et folkeavstemt nei. Dette synes jeg bare er helt feil. Hvorfor da holde en avstemming?

Jeg synes også at prosessen rundt hvordan votere om et OL har vært dårlig og ensidig. Det har stort sett vært omtalt ja-side-saker i media, og det har også vært mye propaganda for dette omtalte OL-et. Det er heller ikke gitt tydelig informasjon om hvordan man kan stemme over OL. Jeg måtte ty til Twitter og andre sosiale media for å finne ut hvordan jeg som folkeregistrert i Oslo, men bosatt i Trondheim kan stemme over OL. Først i dag fikk jeg svar fra @valgioslo, et svar jeg ikke syntes forklarte meg noe annet enn “skriv ja/nei på en lapp og legg ved stemmeseddelen for stortingsvalget”. Det har heller ikke kommet tydelig fram om jeg faktisk kan forhåndsstemme over OL. 

Og en sånn prosess får i hvert fall ikke et ja fra meg.

Disqus for Linse-lusa